PDF bijlage: Download
 1. In verband met de hygiëne, vragen wij u voor de massage te douchen.

 2. Voor onze administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd. 

 3. Voorafgaand aan de eerste massage wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden. 

 4. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven. Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de massage aan mij vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld. 

 5. Bij Sportmassage2you worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel vind er  geen massage plaats en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist. 

 6. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw huisarts, voordat u een afspraak maakt. 

 7. Tussentijdse aanvullingen op deze huisregels zullen altijd gepubliceerd worden op de website van Sportmassage2you.nl.
  (www.sportmassage2you.nl/nieuws) voorzien van verwijzing "huisregels".
  Deze aanvullingen zullen opgenomen worden bij een volgende versie maar maken al wel onderdeel uit van deze huisregels.