PDF bijlage: Download

Bij Sportmassage2you hebben wij een aantal regels en wij stellen het dan ook zeer op prijs als iedereen zich hier aan houdt.

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door massagepraktijk Sportmassage2you. We geven sportmassage en ontspanningsmassage. Bij deze massages gebruikt de masseur de Klassieke massage behandeling. 

Wij leveren absoluut geen sensuele of erotische massages. Sportmassage2you behoudt zich zonder meer het recht voor mensen de toegang tot de praktijk of diensten te ontzeggen, indien hun gedrag of voorkomen hier aanleiding toe geeft, naar het oordeel van Sportmassage2you.

Sportmassage2you is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal van persoonlijke goederen.

Afspraak maken

Een afspraak maken voor een behandeling kan via de website (www.sportmassage2you.nl) of via WhatsApp. Door het maken van een afspraak gaat de cliënt akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij niet tijdig annuleren kan de afspraak (50%) in rekening worden gebracht. Op het moment dat je een afspraak maakt blokkeren wij dit tijdstip voor u in de agenda. Dit betekent dat er op dat moment niemand meer kan boeken. Als u uw boeking niet annuleert kan er dus ook niemand meer boeken op dit tijdstip.

Mocht de masseur niet in de gelegenheid zijn de gemaakte afspraak na te komen, dan zal de cliënt hiervan zo tijdig als mogelijk op de hoogte worden gesteld en zal er een andere afspraak worden gemaakt.

Probeer altijd tijdig voor uw afspraak aanwezig te zijn, dit om uitloop te voorkomen.

 Persoonsgegevens en bescherming privacy

Sportmassage2you legt uitsluitend persoonlijke informatie vast in de administratie die relevant is voor de behandeling, en de afhandeling daarvan. Hiervoor verwijzen wij naar ons privacy reglement. Deze is te vinden op onze website. Deze maakt onderdeel uit van onze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

De behandelingen zijn erop gericht dat cliënten zich beter gaan voelen. Het is, onder andere door fysiologische omstandigheden, echter niet te garanderen of en hoeveel beter een cliënt zich na een behandeling voelt. Sportmassage2you kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van enige gevolgen, bijwerkingen en of nawerkingen die mogelijk een gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling.

Wel is het belangrijk dat de cliënt aangeeft als er na de massage bepaalde klachten zouden ontstaan, of als er geen vermindering optreedt in klachten waartegen de massage als behandeling was bedoeld. Sportmassage2you aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van onjuiste informatie over een anders voorgestelde of verzwegen gezondheidsaspect.

Klachtenregeling

Ik ben ontevreden over mijn bezoek / behandeling aan Sportmassage2you. Wat kan ik doen?

Bespreek uw ontevredenheid met de masseur
Als u niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de masseur heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met de masseur. Zo lang de masseur niet weet dat u ontevreden bent, kan de masseur niets doen aan uw ontevredenheid. 

Kosten

Alle te leveren of geleverde diensten zijn tarieven van toepassing. Deze zijn tenzij nader vermeld incl. BTW.
Deze dient direct te worden voldaan middels contante betaling of mobiel bankierenbij behandeling. 
Niet tijdig annuleren van een afspraak zijn wij genoodzaakt de behandelingskosten wel in rekening te brengen.

Tussentijdse aanvullingen

Tussentijdse aanvullingen op deze algemene voorwaarden zullen altijd gepubliceerd worden op de website van Sportmassage2you.nl.
(www.sportmassage2you.nl/nieuws) voorzien van verwijzing "voorwaarden".
Deze aanvullingen zullen opgenomen worden bij een volgende versie maar maken al wel onderdeel uit van deze voorwaarden.